2022-01-04

แนะนำสั้นๆเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของผู้ผลิตปั๊มสูญญากาศแหวนของเหลว

ผู้ผลิตปั๊มสูญญากาศแหวนของเหลวสองพอร์ตไอเสียของร่างกายปั๊มตามลำดับเชื่อมต่อกับสองช่องที่ส่วนล่างของตัวคั่นก๊าซน้ำผ่านท่อ, และสองพอร์ตไอดีที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซที่จะสูบ;