2022-01-06

เท่าไหร่คุณรู้เกี่ยวกับปั๊มสูญญากาศแหวนของเหลวที่กำหนดเอง

ปั๊มสูญญากาศแหวนของเหลวที่กำหนดเองใหม่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคของปั๊มสูญญากาศรวมทั้งตัวปั๊มใบพัดที่อยู่ภายในตัวปั๊ม, แผ่นดิสก์ด้านหน้าคงที่ที่ปลายด้านหน้าของตัวปั๊มและแผ่นดิสก์ด้านหลังคงที่ที่ปลายด้านหลังของตัวปั๊มแผ่นด้านข้างมีช่องอากาศเข้าและช่องระบายอากาศ