2022-01-20

ปั๊มสูญญากาศแหวนของเหลวราคาขายส่งเหตุผลสำหรับอุณหภูมิมอเตอร์สูง

แรงดันไฟฟ้าของ busbar ที่ปั๊มสูญญากาศแหวนของเหลวราคาขายส่งอยู่ที่380V. เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าของสายเคเบิลลดลงและการกระจายโหลดที่ไม่สม่ำเสมอแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงที่ใช้กับมอเตอร์มีเพียง365V และแรงดันไฟฟ้าต่ำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่