2022-02-03

ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นของเครื่องเป่าราก SSR จากประเทศจีนผู้ผลิต

เปิดวาล์วควบคุมไอดีวาล์วควบคุมเต้าเสียบและท่อบายพาส