2022-01-27

หลักการพื้นฐานของ SSR ROOTS Blower จากประเทศจีนผู้ผลิต

SSR ROOTS Blower จากประเทศจีนผู้ผลิตเป็นเครื่องเป่าปริมาตรมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของห้องทำงานที่เกิดขึ้นจากการหมุนของสองใบพัด "8" involute เพื่อขนส่งก๊าซหลักการทำงานของมันเหมือนกับปั๊มเกียร์เดียวกันนั่นคือโรเตอร์แต่ละตัวเทียบเท่ากับเกียร์ที่มีเพียงสองฟันเท่านั้น